top of page

הצהרת נגישות

מאפיית הנחתום  נוקטת את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים רבים על מנת לספק לכל לקוחותיה שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי.
בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות שיביאו לכך שאדם בעל מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל הלקוחות, באופן עצמאי ושוויוני.

להלן הסדרי הנגישות הקיימים במאפיית הנחתום:

המקום החדש באיזור התעשיה בני יהודה:
הותקנו עזרים מסוג לולאת השראה ללקויי שמיעה
חניית נכים לרכב גבוהה עם איזור לרמפת  העמסה

שילוט מכוון
עמדה נגישה
שירותים נגישים
הסדרי נגישות מבנים

bottom of page